STK Šumperk


"Silniční vozidla evidovaná v České republice a opatřená státní poznávací značkou podléhají pravidelným technickým prohlídkám, kterými se kontroluje technický stav silničního vozidla
a pravidelným měřením emisí, kterými se kontroluje splnění přípustných limitů škodlivých emisí
ve výfukových plynech silničního vozidla."

  Příprava na technickou kontrolu

Kromě velkého technického průkazu, osvědčení o technickém průkazu (malého technického průkazu), nezapomeňte na povinnou výbavu svého vozu! Bývá to častý kámen úrazu
při technických kontrolách.

Než vyjedete na silnici či k nám na STK Šumperk,
věnujte pozornost těmto věcem: 

  • Úplné povinné výbavě, včetně kompletní neprošlé lékárničky.
  • Pneumatikám (předepsaná hloubka vzorku je minimálně 1,6 mm)
  • Zasklení vozidla (prasklé přední sklo, staré dálniční známky nebo jiné nálepky na předním skle, fólie).
  • Osvětlení vozidla
3D prohlídka

Stanice technické kontroly

Technická kontrola může proběhnout až poté, co si necháte změřit emise svého vozu. Emise měříme v našem areálu STK Šumperk
a to pro osobní a nákladní automobily s benzínovými i naftovými motory všech značek s celkovou hmotností do 3,5t. Také měříme emise automobilů upravených na LPG a CNG.

   Ceník služeb prováděných na technické kontrole
    (ceny jsou uvedeny vč.DPH)

Typ Cena TypCena
Osobní automobil  1090,- KčOpakovaná prohlídka (č. motoru, typ motoru, č. karoserie, RZ, barva)  100,- Kč
Osobní automobil + plyn  1090,- KčOpakovaná prohlídka na OA, malý NA  540,- Kč
Malý nákladní automobil1150,- KčOpakovaná prohlídka přívěs za OA, motocykl  450,- Kč
Malá nákladní automobil + plyn1200,- KčOpakovaná prohlídka před schválením do provozu  500,- Kč
Přívěs za OA (O1, O2)  700,- KčOpakovaná TK po silniční kontrole 1090,- Kč
Motocykl do 50 ccm  650,- KčOpis protokolu, administrativní oprava protokolu  100,- Kč
Motocykl nad 50 ccm  730,- KčVylepení náhradní známky TK    100,- Kč
Evidenční kontrola na OA, malý NA  550,- KčKontrola tažného zařízení na vozidle  400,- Kč
Evidenční kontrola na přívěs za OA, motocykl  490,- KčProhlídka na žádost zákazníka – celková  600,- Kč
Evidenční kontrola dovoz (cizí TP) motocykl  550,- KčProhlídka na žádost zákazníka – částečná  300,- Kč
Evidenční kontrola dovoz (cizí TP) automobil  650,- KčTechnická kontrola před registrací - OA + plyn (dovoz)1200,- Kč
Technická kontrola před registrací - OA (dovoz)                   1150,- KčTechnická kontrola před registrací - NA (dovoz)1250,- Kč
Technická kontrola před schválením vozidla do provozu   
Osobní automobil2.500,- KčPřestavba vozidla – výměna podstatné části  1300,- Kč
Malý nákladní automobil2.950,- KčStavba vozidla – stavba přípojného vozidla (O1, O2)  1600,- Kč
Motocykl1.600,- KčPřestavba vozidla na pohon LPG: Přestavba na LPG – celková  2.500,- Kč
Přívěs za OA (O1, O2)1.200,- KčPřestavba vozidla na pohon LPG: Přestavba na LPG – částečná       1.500,- Kč
3D prohlídka

Emisní kontrola

Technická kontrola může proběhnout až poté, co si necháte změřit emise svého vozu. Emise měříme v našem areálu
STK Šumperk a to pro osobní a nákladní automobily
s benzínovými i naftovými motory všech značek s celkovou hmotností do 3,5t. Také měříme emise automobilů upravených na LPG a CNG.

   Ceník služeb prováděných na měření emisí
    (ceny jsou uvedeny vč.DPH)

TypCenaTypCena
ME benzín     950,- KčRevize LPG, CNG 400,- Kč
ME nafta – M1, N1     1050,- KčDiagnostika vozu                                                                         500,- Kč
ME benzín + LPG, CNG                                              1100,- Kč 

Legislativa

"Silniční vozidla evidovaná v České republice a opatřená státní poznávací značkou podléhají pravidelným technickým prohlídkám, kterými se kontroluje technický stav silničního vozidla, a pravidelným měřením emisí, kterými se kontroluje splnění přípustných limitů škodlivých emisí ve výfukových plynech silničního vozidla."

Zákon č.56/2001 ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

• Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č.56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001.
• Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na náklady žadatele o provedení technické prohlídky.
• Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla (velký technický průkaz), nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
• Pravidelnou (opakovanou) technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, libovolná STK na území České republiky příslušná pro danou kategorii vozidel.
• O výsledku pravidelné (opakované) technické prohlídky obdrží žadatel o provedení technické prohlídky "Protokol o technické prohlídce". Výsledek technické prohlídky zaznamená odpovědný pracovník STK do dokladů vozidla (velký technický průkaz). Při hodnocení vozidla jako
technicky způsobilé k provozu, nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30ti kalendářních dnů, vylepí kontrolní technik na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku s vyznačením termínu příští pravidelné nebo opakované
technické prohlídky.
• V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná technická prohlídka provedena do 30ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí technické prohlídce. V této lhůtě musí být opakovaná technická prohlídka vykonaná v STK, která vážnou nebo nebezpečnou závadu zjistila.
• K pravidelné (opakované) technické prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené a s předepsanou povinnou výbavou.
• Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK tyto doklady:
- technický průkaz vozidla (velký technický průkaz)
- osvědčení o registraci vozidla ( malý technický průkaz)
- protokol o měření emisí s kladným výsledkem
- protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce
• Na vyzvání kontrolního technika předjede žadatel o provedení technické prohlídky s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.
• Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.

Doba platnosti 2 roky: osobní automobil, nákladní automobil kat. N1, přívěsný vozík kategorie O1
(s nájezdovou brzdou) + kategorie O2, motocykl kategorie LC – dříve L3

Doba platnosti 1 rok: vozidla autoškoly, taxislužby, vozidla s právem přednosti jízdy (modrý maják)

Doba platnosti 4 roky: přívěsný vozík kategorie O1 (bez nájezdové brzdy), motocykl kategorie

LA - dříve L1 (tzv. malý motocykl)

Zákon o přestupcích § 22 zákona č. 200/1990 Sb: Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Nová pravidla jsou přísná. Udělení až pěti trestných bodů, pokuta 5.000.-Kč – 10.000.-Kč a odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců – 1 rok!

Aby jste vždy přijeli na technickou kontrolu včas, poskytuje Agentura Kryštof všem svým klientům ZDARMA službu alarm STK! Více zde ...

Povinná výbava

Některé vozy neprojdou STK jen kvůli chybějícímu výstražnému trojúhelníku nebo prošlé lékárničce, stává se to i u nás na STK Šumperk.

Lékárničce věnujte velkou pozornost, aby obsahovala vše co má! Náplň nesmí být prošlá! Levně lze zakoupit lékárničku zcela novou. Obvykle vydrží 4 roky. Aby technická kontrola proběhla bez potíží, zkontrolujte, zda je povinná výbava ve vašem voze kompletní.

Co musí povinná výbava obsahovat?

• jedna náhradní pojistka, od každého druhu
• jedna náhradní žárovka od každého druhu vnějšího osvětlení a signalizace
• zvedák
• klíč na matice (šrouby) kol
• náhradní kolo (ráfek s pneumatikou)
• lékárnička
• výstražný trojúhelník

• náhradní pojistka
• jedna náhradní žárovka od každého druhu vnějšího osvětlení a signalizace a nářadí k výměně
• lékárnička

Povinná výbava vozidel užívaných pro dopravu nákladů je rozšířena o reflexní vestu.

• náhradní kolo (ráfek s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru) upevněné v držáku. Neplatí pro přívěsy kategorie O1 (do 750 kg)
• přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny

Objednávky telefonicky

Tel.: 583 222 200
Mob.: 728 377 377

Otevírací doba měření emisí

Pondělí až Čtvrtek:  07:00 - 16:30 hod. 
Pátek:  07:00 - 14:30 hod.
Email: exprescom.stk@seznam.cz

Otevírací doba tech.kontroly

Pondělí až Čtvrtek: 07:00-17:00 hod.
Pátek: 07:00-15:00 hod.
Email: exprescom.stk@seznam.cz

STK Šumperk - půjčovna vozidel

osobní, dodávkové a mikrobusy (9 míst)
EXPRES COMMERCIO s.r.o.
Mob.: 602 719 888, Email: exprescom.stk@seznam.cz

© Copyright 2018 STK Šumperk